Acte normative

ACTE NORMATIVE PRIVIND ZONA LIBERA!

  • Legea nr.84 din 1992 completata si modificata cu Legea nr.244/2004 privind regimul zonelor libere;
  • Hotararea Guvernului nr.788 din 1996 privind infiintarea Zonei Libere Giurgiu si a Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Giurgiu”
  • Hotararea 1221/2003 privind trecerea imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Zonei Libere Giurgiu” din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Giurgiu şi trecerea Regiei Autonome ”Administraţia Zonei Libere Giurgiu” de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub autoritatea Consiliului Judeţean Giurgiu
  • Hotararea Guvernului nr.1998 din 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãtilor administrativ-teritoriale,precum si a activitãtilor/serviciilor publice de interes national sau local, aflate în administrarea zonelor libere.
  • Hotararea Guvernului nr.1669 din 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inchirierea bunurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea zonelor libere
  • Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 109 din 2011 privind guvernanta corporativa
  • LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  • Codul fiscal