Proiecte fonduri / Europene

HIGH PERFORMANCE GREEN PORT – „PORTUL VERDE ŞI DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ” este unul din cele 14 proiecte de infrastructură depuse de România pentru contractarea de fonduri europene în cadrul Programului „Connecting Europe Facility" (CEF), prin care în Giurgiu, în vecinătatea Zonei Libere, se va construi o hală cu acces trimodal (fluvial, rutier și feroviar).

Proiectul are ca scop construirea unei hale trimodale (fluvial, rutier, feroviar) și vizează refacerea şi modernizarea cheului de descărcare, investiţii în utilaje cu performanţe ridicate, extinderea căii ferate pentru realizarea unei infrastructuri trimodale de transport, reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei portuare, modernizarea sistemelor de tehnologie a informaţiei existente şi integrarea în cadrul Sistemului de Informaţii Fluviale.

Realizarea acestui proiect va creşte traficul şi volumul de mărfuri prin infrastructura de tip portuar din Giurgiu şi va anima activitatea economică din zonă. Centrul trimodal construit la Giurgiu va fi singurul din Europa de sud-est. Hala va avea 8.000 de mp și o capacitate de lucru de 300.000 tone/an.

Pentru realizarea acestor obiective, proiectul a avut o primă etapă, desfășurată în perioada 2013 – 2015, în care a fost realizată partea de proiectare, respectiv studii de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție pentru toate investițiile ce sunt acum în implementare.

Parteneri ai proiectului sunt:

– ILR Logistica Romania S.R.L.

– Industrie-Logistik-Linz GmbH

– Primăria Municipiului Giurgiu

– S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Terenul unde se va construi portul trimodal are o suprafață de aproximativ 24.000 mp și este situat pe șoseaua Portului, pe locul fostei instalații de ferry-boat.

Stadiul implementarii subactivitatilor Administratiei Zonei Libere Giurgiu

in cadrul proiectului Portul verde si de inalta performanta Giurgiu – etapa II – Constructia

 

            Administratia Zonei Libere Giurgiu are calitatea de beneficiar in cadrul Acordului de finantare nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1041944 pentru realizarea obiectivului Portul verde si de inalta performanta Giurgiu – Etapa II – Constructia.

            Finantarea actiunii se acorda sub forma de fonduri structurale nerambursabile in procent de 85% , restul de 15% fiind suportat din surse proprii.

            In cadrul acestui obiectiv, conform Acordului de finantare, Administratia Zonei Libere Giurgiu trebuie sa realizeze doua subactivitati:

– subactivitatea 2.2. – Reabilitare drum aferent zonei portuare din incinta zonei libere in cadrul Contractului de finantare Portul verde si de inalta performanta Giurgiu – etapa II – Constructia.

– subactivitatea 2.4. – Extindere si modernizare cheu din incinta zonei libere in cadrul Contractului de finantare Portul verde si de inalta performanta Giurgiu – etapa II – Constructia.

            Atribuirea contractelor de executie a celor doua subactivitati s-a realizat prin procedura simplificata, prin publicarea in S.E.A.P. a unor anunturi de participare, in conformitate cu prevederile art. 23, alin.4 din H.G. nr. 395/2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

 

Valoare executie lucrari de modernizare cheu – subactivitatea 2.4 – 858.780,77 lei (exclusiv TVA), realizata in perioada iulie 2017 – august 2018.    

 

Valoare executie lucrari drum aferent zonei portuare din incinta Zonei Libere Giurgiu – subactivitatea 2.2 – 1.742.637,09 lei (exclusiv TVA), realizata in perioada august 2019 – mai 2020.