Selectie conducere procedura cf. Oug. 109/2011

Administratia Zonei Libere Giurgiu SA prin Consiliul de Administratie, organizeaza in baza OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a normelor metodologice aprobate privind HG 722/2016, recrutarea si selectia pentru postul de director general adjunct la Societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A .

Pana la data de 29.03.2021 se pot depune dosarele de candidat pentru ocuparea postului de Director General Adjunct in cadrul Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

Pentru relatii privind derularea si depunerea dosarelor de concurs se pot solicita la sediul Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A din sos Portului nr. 1-2,Giurgiu, Judetul Giurgiu Tel. : +40 246 217541, Fax: +40 246 217598, e-mail: zlg@zlg.ro sau pe site-ul www.zlg.ro in sectiune Transparenta Decizionala/ Concurs.

Plan selectie – componenta finala

profilul si matricea candidatului pentru ocuparea pozitiei de director general adjunct.pdf

scrisoarea de asteptari in procesul de recrutare pentru functia de director general adjunct.pdf

Anunt privind organizarea de catre Autoritatea Publica Tutelara – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a concursului pentru ocuparea functiei de membru in Consiliul de Administratie al societatii Administrația Zonei Libere Giurgiu SA